Cool Candys-Den mobila Folkparken.

Arrangemanget Cool Candys-Den mobila Folkparken är ett folkbildande arrangemang där vi återskapar svensk folkparkskultur med musik från
195070-talen, folkbildningen står i centrum. Vi bjuder in lokala intressanta personer, såsom författare, musiker, idrottspersonligheter, som berättar om sitt engagemang för bygden.

 

Förutom att vi spelar vår klassiska repertoar har vi allsång, tävlingar, både analoga och digitala (Kahoot). Tävlingarna knyter alltid an till den lokala ort där vi genomför arrangemanget.

 

Arrangemanget Cool Candys-Den mobila folkparken arrangeras ca 1 gång/månad, på lördagar alltid klockan 14:00-16:00 i Ragunda och Strömsunds kommuner. 

 

Våra samarbetspartner är Leader3sam och Studieförbundet Vuxenskolan.