COOL CANDYSNDYS

 

   
Mockaskorna på
Strö inga rosor
Inför stundens allvar
En fin gammal sång